Брызг клопомора

брызги инсектицида мухы, брызг клопомора домочадца, брызг аэрозоля клопомора.