Брызг клопомора

брызг аэрозоля клопомора, брызги инсектицида мухы, брызг клопомора домочадца.